Kontakt:
mailto:info@axtab.se

Tel: 070 226 2544

Axelstorps gård och kvarn

Lite historia

Området kring Axelstorps gård har varit bebott sedan "hedenhös", i varje fall ett par tusen år, vilket kan ses i landskapet med bl.a. många fornåkrar, odlingsrösen och gravhögar.

Gården och kvarnen började byggas på 1650-talet och har genomgått många om och tillbyggnader sedan dess. Kvarnen blev tullkvarn på 1700-talet, dvs. den blev allmän och skattebelagd. Kvarnen fick sin nuvarande utformning vid en omfattande renovering på 1890-talet. Kvarnen drevs in på 1940-talet och förföll sedan kraftigt innan det bildades en kvarnförening på 1980-talet som renoverade den.

.Axelstorp, vinter

Axelstorps gård, nya boningshuset från 1921. Det gamla boningshuset låg tillsammans med uthusen och bildade en kringbyggd gård med kullersten på innergården. Ett mer ståndsmässigt boende önskades så småningom och nuvarande hus byggdes. Mycket material återanvändes då det gamla huset revs, vilket syns på många ställen i huset än idag.

Marken som en gång tillhörde gården är idag naturreservat, Axelstorps skogar, med mycket vacker natur och dramatiska raviner. Det kanske är som vackrast precis i början av maj när boken är skirt grön och vitsipporna blommar. En mycket fin vandringsled finns från Båstad idrottsplats upp till Axelstorp.

Idag

Kvarnen står för närvarande stilla på grund av en sättning i en bärande balk.

Kvarnen, sydväst

Vy från söder, Axelstorpsvägen. Här syns inte mycket av kvarnen. Säden togs in via dörren i västgaveln. Östra delen användes som förråd. Logen och grishuset syns i vänsterkanten på bilden. Nuvarande byggnad från slutet av 1800-talet. Stor bild.

Inmatning till kvarnstenar

Övervåningen med inmatning av säd och den runda omfattningen kring kvarnstenarna. Hjulet närmast var ursprungligen avsett att, via lina ut genom dörren, kunna driva en såg eller hackelsemaskin i logen. Nu kan det användas till en "kran" att lyfta stenarna med. Stor bild.

Kvarnen från öster, Axelstorpsbäcken

Vy från öster, vid bron över Axelstorpsbäcken. Bottenvåningen innehåller "mekaniken". Stor bild.

Vattenhjulet, ca 4m i diameter

I bottenvåningen. Kvarnhjulet är inspirationen till vår "logga". Diameter knappt 4 meter. Bl.a. axeln skall vara original från 1654 (vet inte hur pass vetenskapligt detta testats). Hjulet renoverades i början av 1980 talet och under några år drevs kvarnen av en förening. Stor bild.

Kvarnmekanik, kugg och remhjul

Utväxlingen för att sätta fart på stenarna. Det stora kugghjulet är i ek. Även detta skall vara (delvis) orginal från 1654. Det lilla kugghjulet och uppåtgående axlar är gjorda i järn. Stor bild.